Brief en folder meest ingezette communicatiemiddel van corporaties

In communicatie naar bewoners zijn woningcorporaties overwegend traditioneel: de brief, de folder en de website zijn verreweg de meest ingezette communicatiemiddelen, zo blijkt uit onderzoek van SME Advies naar de communicatie over energiebesparing en gedrag onder woningcorporaties. Tegelijkertijd zijn dit ongeveer de minst effectieve instrumenten, zo toont onderzoek aan. Opvallend is dat corporaties sociaal leren wel als meest doeltreffende middel noemen, maar dit middel nauwelijks inzetten. Sociaal leren is communicatie waarbij bewoners hun medebewoners informeren, bijvoorbeeld in de vorm van energiecoaches.

Investeren in energiebesparing ineffectief zonder aandacht voor bewonersgedrag

Het wordt voor woningcorporaties steeds vanzelfsprekender om te investeren in energiebesparing. Vooral via technische maatregelen in de woning, maar steeds meer door ook te wijzen op het belang van het ‘energiegedrag’ van bewoners. Technische maatregelen alleen zijn niet voldoende; een labelstap op papier betekent niet automatisch dat bewoners ook echt energie besparen. Het 'energiegedrag' is van groot belang. Ruim 83% van de corporaties vindt het hun taak om bewoners te informeren over energiebesparing door gedrag.

Bekijk het hele artikel en download het rapport.