Woningcorporaties onderzoeken mogelijkheden zonnepanelen

Twee-en-twintig woningcorporaties gaan samen mogelijkheden voor grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen onderzoeken. Van hun ervaringen kunnen andere corporaties vervolgens gebruik maken.

Woningcorporaties beheren hun huurwoningen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk. Een beperkt aantal van hen maakt gebruik van zonne-energie, vooral met zonnepanelen voor collectief stroomverbruik. Maar zonne-energie kan op meer manieren grootschaliger ingezet worden. Ook huurders tonen er steeds meer interesse voor, het kan ook een middel zijn om hun energierekening te verlagen. De 22 woningcorporaties (met samen 360.000 woningen) willen daarom op grotere schaal gebruik gaan maken van zonne-energie. Samen gaan zij onderzoeken hoe dat kan.


Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Is het gebruik van zonne-energie in huurwoningen exploitabel te maken? Hoe zorg je bij huurders voor draagvlak en vertrouwen in het perspectief van lagere woonlasten (lagere energierekening compenseert hogere huur)? Hoe kunnen juridische belemmeringen opgeheven worden? Onder andere deze vragen komen de komende maanden aan de orde.

Grootschalig gebruik door woningcorporaties

Het is de bedoeling om vervolgens aan de hand van de antwoorden goede voorwaarden te scheppen voor de installatie op veel grotere schaal van zonnepanelen bij Nederlandse woningcorporaties. Die beheren samen 2,4 miljoen woningen. René van Genugten van branchevereniging Aedes: ‘Toepassen van duurzame energie in huurwoningen is goed voor het klimaat, maar leidt ook tot lagere woonlasten voor onze huurders. De tijd van pilots is voorbij. Samen kunnen we energiekosten omlaag brengen en huurders duurzame woningen bieden’.

Project ‘Zonnig Huren’


De deelnemende corporaties brengen hun kennis en ervaring samen en bundelen zo hun krachten. Zij betrekken marktpartijen bij het project om mogelijkheden en financiële haalbaarheid van zonne-energie te onderzoeken. Branchevereniging Aedes is bij het project betrokken zodat ook andere corporaties van de resultaten gebruik kunnen maken. Agentschap NL (Ministerie ELI) ondersteunt het project financieel vanuit het innovatieprogramma zonnestroom.

www.zonnighuren.nl

Bron: www.duurzaamnieuws.nl